12. Međunarodno
violinističko
natjecanje

Vaclav Huml

1. - 7. listopad 2021.

Žiri

Predsjednik
Viktor Tretiyakov (Rusija)

Članovi
Erich Höbarth (Austrija)
Goran Končar (Hrvatska)
Anđelko Krpan (Hrvatska)
Ruta Lipinaitytė (Litva)
Kimiko Nakazawa (Japan)
Leonid Sorokow (Austrija)
Jan Talich (Češka)
Pavel Vernikov (Rusija / Švicarska)

Nagrade i nastupi

I. nagrada “Zlatko Baloković” 5.000 €
II. nagrada 3.500 €
III. nagrada 2.500 €
IV. nagrada 1.500 €
V. nagrada 1.000 €
VI. nagrada 500 €

Posebne nagrade

Nagrada za najbolju izvedbu djela Brune Vlaheka: Perpetuum II

Nagrada Accord case — kutija za violinu

Koncertni nastupi i ostale nagrade bit će objavljene naknadno.

Svi natjecatelji dobit će potvrde o sudjelovanju. Svim dobitnicima nagrada bit
će dodijeljene diplome. Pobjednicima će se nagrade uručiti na kraju finala.

Hrvatski glazbeni zavod

Gundulićeva 6, Zagreb

Koncertna dvorana "V. Lisinski"

Trg Stjepana Radića 4, Zagreb