Lucile PODOR

FRANCUSKA, 1991.

/
Prvi izlučni krug
J. S. Bach: Adagio i fuga iz 1. sonate za violinu solo u g-molu, BWV 1001
N. Paganini: Dva capriccia iz op. 1 za violinu solo: 15, 16
F. Krežma: Scherzino za violinu solo (arr. by G. Končar)

Drugi izlučni krug
W. A. Mozart: Prvi stavak koncerta za violinu i orkestar u A – duru, KV 219
C. Debussy: Sonata za violinu i glasovir u g-molu
M. Ravel: Tzigane

Finale
J. Sibelius: Koncert za violinu i orkestar, op. 47 u d-molu