Leon Korman

LEON KORMAN

Hrvatska / Croatia, 2002.

LEON KORMAN rođen je 2002. godine u Zagrebu. 2010. godine počinje svirati klavir, a kasnije te iste godine počinje svirati i violinu. Nakon završenih glazbenih škola Ivana Zajca i Zlatka Balokovića (klavir) te Glazbene škole Pavla Markovca u Zagrebu (violina) bio je učenik prof. Manuela Solansa na Conservatoire Edgar – Varèse Musique et Danse. Student je na Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse u Parizu. Trenutno je maturant XVI. gimnazije u Zagrebu te maturant Glazbene škole Zlatka Balokovića, smjer klavir. Dobitnik je brojnih prvih nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima, od kojih se ističu Grand Prix na međunarodnom natjecanju Art Music (violina) u Yerevanu, Armenija; laureat je Banjalučkog bijenalea (klavir), dobitnik je prvih nagrada na državnim natjecanjima učenika i studenata glazbe i plesa, njih ukupno deset u kategorijama violina, klavir i solfeggio, te prvih nagrada na brojnim drugim natjecanjima u Hrvatskoj, Srbiji, BiH, Sloveniji i Italiji. Dobitnik je Oskara znanja za 2019. i 2021. godinu, nagrade Professor Baltazar Grada Zagreba kao jedini natjecatelj koji je na državnom natjecanju 2019. godine ostvario maksimalnih 100 bodova, Priznanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje te Stipendije za izvrsnost Grada Zagreba.

LEON KORMAN was born in 2002 in Zagreb, Croatia. He started to play the piano in 2010, and later that same year he started to play the violin. After he had finished Ivan Zajc and Zlatko Baloković music schools (piano), as well as Pavao Markovac Music School in Zagreb, Croatia (violin), he became a student of professor Manuel Solans at Conservatoire Edgar-Varèse Musique et Danse, France. Successfully passing the admission exam in April 2021, he will go study at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse in Paris, France. Currently, he is a graduate at the XVI Gymnasium, Zagreb, where he was the best student of the generation for the school years 2017-2021, and of the Zlatko Baloković Music School (piano). He has won numerous first prizes in national and international competitions, most notably the Grand Prix on Art Music International Competition in Yerevan, Armenia (violin). He is the laureate of Banjaluka Biennale International Piano Competition. He won first places at the Croatian National Music Competitions (10 of them in total) in the categories for violin, piano and solfeggio, and first prize in many other competitions in Croatia, Serbia, B&H, Slovenia and Italy. He has been awarded the Oscar of Knowledge for the years 2019 and 2021, the Professor Baltazar Prize od City of Zagreb for being the only competitor who won the maximum 100 points on the national competition, the Acknowledgement of the Ministry of Science, Education and Sports and Agency of Education, and the Scholarship of the City of Zagreb for excellence.

Prvi izlučni krug / 1st elimination round
Johann Sebastian Bach: Grave i fuga iz 2. sonate za violinu solo u a–molu, BWV 1003 / Grave and Fuga from Violin Sonata No. 2 in A minor, BWV 1003
Niccolò Paganini: Dva capriccia iz op. 1 za violinu solo: 9, 23 / Two capriccios from opus No. 1 for solo violin: 9, 23
Bruno Vlahek: Perpetuum II

Polufinale / Semfinal
Johannes Brahms: Sonata za violinu i glasovir u A–duru, op. 100, br. 2 / Violin Sonata No. 2 in A major, Op. 100
Allegro
Adagio
Un poco presto e con sentimento
Presto agitato
Petar Iljič Čajkovski: Valse–scherzo u C–duru, op. 34 / Valse–scherzo in C major, Op. 34
Bruno Vlahek: Lamento za violinu solo

Finale I / Final I
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za violinu i orkestar u A–duru, KV 219 /
Violin Concerto No. 5 in A major, KV 219
Allegro aperto
Jean Sibelius: Koncert za violinu i orkestar u d–molu, op. 47 / Violin Concerto in D minor, Op. 47
Allegro moderato
Adagio di molto
Allegro, ma non tanto

Finale II / Final II
Jean Sibelius: Koncert za violinu i orkestar u d–molu, op. 47 / Violin Concerto in D minor, Op. 47
Allegro moderato
Adagio di molto
Allegro, ma non tanto