Kana OSUGI

JAPAN, 1995.

/
Prvi izlučni krug
J. S. Bach: Ciaccona iz 2. partite za violinu solo u d-molu, BWV 1004
N. Paganini: Dva capriccia iz op. 1 za violinu solo: 10, 17
F. Krežma: Scherzino za violinu solo (arr. by G. Končar)

Drugi izlučni krug
W. A. Mozart: Prvi stavak koncerta za violinu i orkestar u A – duru, KV 219
C. Franck: Sonata za violinu i glasovir u A – duru
P. I. Čajkovski: Vals scherzo op. 34 u C – duru

Finale
J. Sibelius: Koncert za violinu i orkestar, op. 47 u d-molu