Ji Seon SEO

KOREJA, 1991.

/
Prvi izlučni krug
J. S. Bach: Grave i fuga iz 2. sonate za violinu solo u a – molu, BWV 1003
N. Paganini: Dva capriccia iz op. 1 za violinu solo: 4, 5
F. Krežma: Scherzino za violinu solo (arr. by G. Končar)

Drugi izlučni krug
W. A. Mozart: Prvi stavak koncerta za violinu i orkestar u G – duru, KV 216
S. Prokofjev: Sonata za violinu i glasovir, op. 94b br. 2 u D – duru
M. Ravel: Tzigane

Finale
J. Brahms: Koncert za violinu i orkestar, op. 77 u D – duru