Ivan Graziani

Ivan Graziani

Hrvatska / Croatia, 1997.

IVAN GRAZIANI pohađao je Glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova u Rijeci. Violinu počinje svirati u dobi od osam godina u klasi profesora Vilka Jutta, a kasnije Maje Veljak. Istodobno radi pod mentorstvom profesora Marine Sorokowe i Leonida Sorokowa, kod kojega 2010. upisuje studij za posebno nadarenu djecu na Univerzitetu za glazbu i izvedbenu umjetnost u Beču. Kod istog profesora je studirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Diplomirao je 2020. godine s odličnim uspjehom. U lipnju 2021. počeo je raditi kao koncertni majstor Riječkog simfonijskog orkestra. Osvaja prve nagrade na Državnom natjecanju za studente glazbe i plesa u disciplini solista (2008., 2010., 2012., 2014.), te prvu nagradu u kategoriji komorne glazbe (2014.) s glasovirskim triom u klasi Maura Šestana. Osvaja prvu nagradu na natjecanju Istria Nobilissima u mlađoj kategoriji 2015., te prvu nagradu u starijoj kategoriji 2018., dok na Hrvatskom natjecanju mladih glazbenih umjetnika Papandopulo 2021. osvaja drugu nagradu. Od 2012. redovito nastupa u Zagrebu, Rijeci, Dubrovniku, Osoru, Poreču i na raznim festivalima širom Hrvatske. Nastupao je kao solist uz Riječki komorni ansambl, uz Riječki simfonijski orkestar te Simfonijski orkestar Muzičke akademije u Zagrebu. Od 2005. redovito pohađa seminare u Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj i Italiji kod profesora Marine Sorokowe, Pavela Vernikova, Svetlane Makarove, Marie Solozobove, Evgenie Epshtein, Igora Volochina, Gorana Končara, Ericha Höbartha, Günthera Pichlera, Heime Müllera i mnogih drugih.

IVAN GRAZIANI attended the Ivan Matetić Ronjgov Music School in Rijeka. He started playing the violin at the age of eight in the class of Professor Vilko Jutt, and later Maja Veljak. At the same time he works under the mentorship of Professors Marina Sorokowa and Leonid Sorokow, under whom he enrolled in 2010 in the gifted children’s program at the University of Music and Performing Arts in Vienna. He studied with the same professor at the Music Academy in Zagreb. He graduated in 2020 with great success. In June 2021, he began working as a concertmaster of the Rijeka Symphony Orchestra. He won first prizes at the National Competition for Music and Dance Students in the soloist discipline (2008, 2010, 2012, 2014), and first prize in the chamber music category (2014) with a piano trio in the class of Mauro Šestan. He won first prize at the Istria Nobilissima competition in the junior category in 2015 and the first prize in the senior category in 2018, while at the Croatian competition of young music artists Papandopulo 2021 he won second place. Since 2012, he has performed regularly in Zagreb, Rijeka, Dubrovnik, Osor, Poreč and at various festivals throughout Croatia. He performed as a soloist with the Rijeka Chamber Ensemble, with the Rijeka Symphony Orchestra and the Symphony Orchestra of the Music Academy in Zagreb. Since 2005 he has regularly attended seminars in Croatia, Austria, Germany, Switzerland and Italy with professors Marina Sorokova, Pavel Vernikov, Svetlana Makarova, Maria Solozobova, Evgenia Epshtein, Igor Volochin, Goran Končar, Erich Höbarth, Günther Pichler and many others.

Prvi izlučni krug / 1st elimination round
Johann Sebastian Bach: Ciaccona iz 2. partite za violinu solo u d–molu, BWV 1004 / Ciaccona from Violin Partita No. 2 in D minor, BWV 1004
Niccolò Paganini: Dva capriccia iz op. 1 za violinu solo: 1, 9 / Two capriccios from opus No. 1 for solo violin: 1, 9
Bruno Vlahek: Perpetuum II

 

Polufinale / Semfinal
Sergej Prokofjev: Sonata za violinu i glasovir u f–molu, op. 80, br. 1 /
Violin Sonata No. 1 in F minor, Op. 80
Andante assai
Allegro brusco
Andante
Allegrissimo – Andante assai
Nicolò Paganini: La Campanella, iz Violinskog koncerta u h–molu, br. 2, op.
7 / La Campanella from Violin Concerto No. 2 in B minor, Op. 7
Boris Papandopulo: Improvizacija i Igra

 

Finale I / Final I
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za violinu i orkestar br. 5 u A–duru, KV 219 / Violin Concerto No. 5 in D major, KV 219
Allegro aperto
Johannes Brahms: Koncert za violinu i orkestar u D–duru, op. 77 / Violin Concerto in D major, Op. 77
Allegro non troppo
Adagio
Allegro giocoso, ma non troppo vivace

 

Finale II / Final II
Johannes Brahms: Koncert za violinu i orkestar u D–duru, op. 77 / Violin Concerto in D major, Op. 77
Allegro non troppo
Adagio
Allegro giocoso, ma non troppo vivace